Giải pháp Container

Green Container Solution là bộ phần có thâm niên gắng liền suốt khoảng thời gian hình thành và phát triển của Công ty. Được thành lập từ năm 2007, mục tiêu và nhiệm vụ của Green CS luôn nhắm vào khách hàng, đem lại giải pháp tiện ích nhất trong việc duy trì và bảo dưỡng container.

Với 10 năm kinh nghiệm, Green CS đang từng bước phát triển thâm nhập vào thị trường Thiết kế và gia công Container văn phòng các loại; phát triển thêm các dịch vụ như Mobile MNR, GOH, giám định Container. Xa hơn, Green CS hoạch định việc phát triển sâu và rộng vào thị trường container, với việc phát triển thương hiệu và tung các sản phẩm container gia công tốt nhất đến khách hàng.