Green Trucking

Green Trucking được thành lập vào năm 2007 với mục tiêu và nhiệm vụ của bộ phận là Vận chuyển hàng hóa Nội địa, hỗ trợ tối đa năng lực cạnh tranh phòng Vận tải Đa phương thức.

Trong suốt 10 năm hoạt động, Green Trucking tự hào là bộ phận luôn đi đầu về chất lượng, đảm bảo tốt chuẩn đầu ra cho tất cả khách hàng.

Với kinh nghiệm làm việc và kỹ năng vốn có, Green Trucking đã hợp tác tốt với các đối tác khó tính nhất như Unilever, DHL, Samsung, APLL, DAMCO, Hyosung, Samwoon và các khách hàng khác.

Với việc khinh doanh ngày càng phát triển, Green Trucking đã hoạch định mạnh mẽ về việc đầu tư và phát triển thêm vi mô đội xe, cũng như từ đó, tối đa hóa lợi nhuận đóng góp cho toàn thể công ty.

picture2b

Sơ đồ tổ chức của Green Trucking

green-truck